Urbanisme sostenible

L’Urbanisme Sostenible té com a objectiu generar un entorn urbà que no atempti contra el medi ambient, i que proporcioni recursos urbanístics suficients, no només pel que fa a les formes i a l’eficiència energètica i de l’aigua, sinó també per la seva funcionalitat, com un lloc que sigui millor per a la vida dels seus habitants.

El disseny d’aquest Urbanisme Sostenible a de causar el menor impacte possible sobre el medi ambient i el territori, consumir el mínim de recursos i energia i generar el mínim possible de residus i emissions. Des del punt de vista econòmic ha de ser viable per no comprometre més recursos econòmics que els estrictament necessaris, i socialment, ha de respondre a les demandes socials del seu entorn, millorant la qualitat de vida de la població, i assegurant la participació ciutadana en el disseny del projecte.

modelo_ciudad_sostenible

*Font gràfica: Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.

Where to buy raw papers online
Can anyone write an essay for me
Custom essay feedback
Order essay online uk

Essay writing service uk
Buy my essay online
Pay to write your essay
Buy english essays online