Projectes bioclimàtics nZEB

La possibilitat de formar part del canvi cap a una nova arquitectura sostenible permet plantejar cada projecte com una oportunitat per desenvolupar nous models de sostenibilitat. Cadascun dels nostres projectes bioclimàtics nZEB (near Zero Energy Building) té com a objectiu la reducció de l’impacte ambiental en el nostre entorn.

Segons la directiva Europea 2010/31/EU, a partir de l’any 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de ser de “consum energètic gairebé nul”, és per això que en arquitectura Ambiental volem avançar-nos al futur pròxim, i oferir ja als nostres clients la possibilitat de projectar i construir aquests edificis.

Els nostres projectes bioclimàtics conceben el disseny arquitectònic de manera sostenible, buscant optimitzar recursos naturals i sistemes de l’edificació de tal manera que minimitzin l’impacte ambiental dels edificis sobre el medi ambient i els seus habitants.

Els principis pels quals es regeixen són:

  • Energia: minimització del consum d’energia aprofitant al màxim el disseny amb fonts d’energia renovables.
  • Aigua: minimització del consum de l’aigua aprofitant al màxim els recursos i sistemes actuals.
  • Materials i Recursos: minimització de l’impacte ambiental derivat, mitjançant el disseny amb materials naturals, renovables, i de proximitat, que no emetin substàncies tòxiques.
  • Residus: minimització dels residus tant de construcció com d’ús mitjançant el disseny i els materials utilitzats.
  • Ambient Interior Saludable: minimització de la contaminació de l’aire interior que respirem i control de la temperatura, humitat, i camps electromagnètics, mitjançant el disseny i els materials utilitzats.
  • Geobiologia: control de les radiacions terrestres naturals i zones d’alteració geofísica mitjançant estudis del terreny.

Imprimir                                     Habitatges bioclimàtics Lliçà nZEB. Esquema hivern.

Imprimir                                   Habitatges bioclimàtics Lliçà nZEB. Esquema estiu.

Per a obtenir informació adicional consulteu el següent link

http://issuu.com/arquitecturaambiental/docs/aa_projectes_bioclimatics_cat

Buy essay book
Pay for research paper
Is custom essay meister legit
Buy my essay

Wolfram alpha essay writer
Who will write my essay
Quarterly essay where to buy
Write an essay for me cheap