Habitatge bioclimàtic i passiu a Santa Maria de Palautordera

Emplaçament: Santa Maria de Palautordera, Barcelona.
Client: Arquima
Superfície construida: 236 m².
Demanda de calefacció: 1.52 Kwh/m²/any.
Demanda de refrigeració: 12.06 Kwh/m²/any.
Qualificació energètica: A 27.00 Kwh/m²/any. (Passive house)
Empresa constructora: Arquima

L’habitatge té qualificació energètica A i està dissenyada amb criteris PassivHaus. Les proteccions solars: pèrgoles, tendals correders permeten regular l’irradiación solar . L’ús d’un material tan noble com la fusta, certificada i produïda en proximitat, tant a la façana, estructura, envans interiors i aïllament tèrmic es tradueix en una edificació amb molt baixa energia incorporada i baixes emissions de CO₂ en el seu procés constructiu.

4A+A Arquitectura Ambiental Maig 2019.