Habitatge bioclimàtic i passiu a Santa Maria de Palautordera

Emplaçament: Santa Maria de Palautordera, Barcelona.
Client: Arquima
Superfície construida: 236 m².
Demanda de calefacció: 1.52 Kwh/m²/any.
Demanda de refrigeració: 12.06 Kwh/m²/any.
Qualificació energètica: A 27.00 Kwh/m²/any. (Passive house)
Empresa constructora: Arquima

L’habitatge té qualificació energètica A i està dissenyada amb criteris PassivHaus. El projecte respon volumètrica i espacialment als requeriments de programa, entorn pròxim al parc Natural del Montseny i clima. Les proteccions solars dissenyades, tals com pèrgoles, tendals escorredors permeten regular la irradiació solar incident en l’habitatge, evitant guanys tèrmics indesitjats en mesos d’estiu però permetent-les a l’hivern.

Per a la materialització del projecte s’ha triat treballar amb materials de proximitat i de baixa energia incorporada. L’envolupant constructiva ha estat executada amb tancaments i fusteria d’excel·lent qualitat amb un alt grau d’aïllament i estanquitat, la qual cosa garanteix una alta eficiència energètica a causa de la molt baixa demanda d’energia necessària per a mantenir els espais interiors en situació de temperatura de confort.

4A+A Arquitectura Ambiental Maig 2019.