Rehabilitació energètica i ampliació d’habitatge

Emplaçament: Terrassa (Barcelona).
Client: Particular.
Any:2015.
Superfície: 198,40 m².