Elaboració de l’estudi “Barreres i oportunitats de les cobertes mosaic”

Elaboració de l’estudi “Barreres i oportunitats de les cobertes mosaic”

Objectius del projecte

  • Analitzar les barreres i oportunitats apuntades pels actors involucrats en el concurs de cobertes verdes promocionat per l’Ajuntament de Barcelona a través d’una enquesta i un seminari dirigits a tots els grups d’interès relacionats amb les cobertes verdes (propietaris, comunitats, administradors, tècnics i Administració, entre d’altres).
  • Posar en relleu les barreres i les oportunitats que s’han trobat a escala d’edifici, de ciutat i global, i posar de manifest la importància de la implantació de mesures concretes per part de l’Administració per al desenvolupament de projectes d’aquest tipus.

Accions portedes a terme

  • Organització d’un Seminari barreres i oportunitats cobertes mosaic.
  • Realització d’enquestes.
  • Conferència de difusió.
  • Publicació en format físic i digital dels resultats de l’estudi.
  • Publicació d’un manifest per a superar les barreres i potenciar les oportunitats amb demandes del grup de projecte a l’administració local.

Resultats

Publicació en format físic i digital d’un document amb resultats de l’estudi que permetrà :

  • Facilitar informació al consistori per desenvolupar mesures de govern per “refermar i cohesionar les polítiques contra el canvi climàtic” en el impuls a l’acció ciutadana.
  • Posar de manifest la importància de la implantació de mesures concretes per part de l’administració per a el desenvolupament de projectes de cobertes mosaic a escala global, ciutat i edifici.

Autoria

4A+A Arquitectura Ambiental

Julio Bermejo

Solucions Eixverd SL

Lídia Calvo

Entorn XXI

Lluïsa Arranz

AuS, Arquitectura i Sostenibilitat COAC

Alrun Jimeno

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Joan Rieradevall, Xavier Gabarrell, Susana Toboso,Felipe Parada i David Pons

Link per a descàrrega:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/116237/1/Cobertes_Mosaic.pdf

4A+A Arquitectura Ambiental, Març 2020