Rehabilitació energètica

Europa ha reconegut la necessitat d’adaptar-se a un món amb una creixent escassetat de recursos pel que l’eficiència forma part de la base de l’estratègia Europa 2020, que estipula una reducció d’un 20% del consum d’energia primària per a aquesta data. Considerant que els edificis consumeixen prop del 40% d’energia final a la Unió Europea, aquests constitueixen un punt clau d’actuació per assolir els objectius europeus del 2020.

La rehabilitació energètica té per objectiu reduir la demanda d’energia del dels edificis, així com disminuir el seu consum optimitzant l’envolupant i l’eficiència dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària dels mateixos per aconseguir:

 • Millorar les condicions d’habitabilitat en habitatges.
 • Millorar el confort tèrmic i aïllament acústic.
 • Disminució de la factura energètica dels usuaris.
 • Augment del valor objectiu de l’habitatge.

Per a això, el comportament energètic d’un edifici és òptim quan aprofita al màxim les condicions climàtiques del seu entorn i, a més, disposa d’unes instal·lacions que fan un ús eficient de l’energia que necessita. És una actuació mixta que depèn del funcionament dels sistemes passius i dels sistemes actius de l’edifici tenint en compte els següents aspectes:

 • Millora de l’aïllament tèrmic de l’envolupant.
 • Reducció dels ponts tèrmics.
 • Millora de les fusteries i vidres, i segellat d’aquestes (estanquitat).
 • Control de la renovació i qualitat de l’aire interior.
 • Instal·lació de sistema de calefacció i ACS col · lectius i eficients.
 • Incorporació d’elements de control tèrmic passius.

rehab_ener_cat

 • Rehabilitació Energètica d’edificis existents (pdf info)
Writing an essay help
Order delivery essay
Top quality essay
Help me write my college essay

Buy essay online australia
Order custom essays
Write essay online uk
Write my college paper