nZEB Consultoria energètica per a 2 habitatges unifamiliars a Sant Cugat del Vallès

L’encàrrec consisteix en una auditoria energètica per a 2 habitatges de 400m2  a Sant Cugat del Vallès: habitatges molt compactes, construïts amb sistema standard Arquima, 20cm aïllament a cobertes i murs, vidres baix emissius amb proteccions solars domotitzades. La qualificació energètica A !

Arquitecte: Ana Martínez Rodríguez

4A+A Arquitectura Ambiental, 2019