nZEB Consultoria energética d’una masia al Vallès Oriental

comparatiu energia

 

L’encàrrec consisteix enuna auditoria energètica d’una masia tradicional al Vallès Oriental: murs de pedra, coberta de teula i petites finestres obertes al sud.
Els primers càlculs donen uns resultats  bons a l’estiu però molt desfavorables la resta de l’any.
Afegint aïllament a tot l’envolvent, unes finestres eficients i un sistema de ventilació amb recuperador de calor donen uns resultats sorprenents, amb un estalvi energètic de l’ordre del 80%

Arquitecte: Eugènia Santacana

4A+A Arquitectura Ambiental, 2018