Concurs ASA ‘El abrigo de tu hogar’

2

Emplaçament: El Masnou, Barcelona.

Client: ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura).
Any:2011.
Equip: amb Sergi Aguacil, Silvina Sallaberry, Eva Delhoyo, Marc Escoda, Salva Fàbregas, Agustí Fernández, Sofia Houtman, Luca Ippolito, Cristina Matesanz, Daniel Montoya, Sergio Sanz, Xavier Portillo, i Irma Ventayol.

Descripció:

Les bases del concurs, plantejaven la intervenció en un únic habitatge, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat energètica i ambiental, pretenent evidenciar com una acció puntual, concreta i molt específica, com és la millora de les condicions d’habitabilitat (en tots els sentits) d’un únic habitatge, pot resultar veritablement útil en la consciència i divulgació del nou paradigma que és la sostenibilitat.

Després d’estudiar l’emplaçament, el seu clima, l’orientació, el tipus de construcció de l’habitatge i el seu ús, es detecta que el principal problema és el fred que sofreixen els habitants a l’hivern, que solament aconsegueixen contrarestar amb l’ús extrem de la calefacció.

La proposta consisteix a ‘abrigar’ a l’habitatge, embolicant-la exteriorment amb aïllament tèrmic, i protegint-la mitjançant unes estructures i gelosies de la radiació solar a l’estiu. Com a resultat de la intervenció, es redueix la demanda energètica en un 33%, les emissions de CO2 en un 54%, la factura de gas en un 50%, i s’augmenta la temperatura mitjana interior sense necessitat de calefacció en un 34%.

Positively uncommon assignment writing solution that is designed to prepare glorious lesson relief for students.
Paying someone to write your essay
Buy management essay online
Where to buy essays online
I need help writing an essay

Buy essay not plagiarized
Get paid to write papers
German essay writer
Writing essay services