Habitatge bioclimàtic i passiu a Collbató (Fase de proyecto)

Emplaçament: Collbató, Barcelona.
Cliente: Arquima
Superfície construida: 207 m².
Demanda de calefacció: 21.90 Kwh/m²/any.
Demanda de refrigeració: 10.10 Kwh/m²/any.
Qualificació energètica: A 32.00 Kwh/m²/any. (Passive house)
Empresa constructora: Arquima

L’habitatge té qualificació energètica A i està dissenyada amb criteris PassivHaus. Aquest habitatge ha estat concebuda a través d’un minuciós estudi del seu volum i de l’optimització del seu envolupant constructiva amb tancaments i fusteria d’excel·lent qualitat amb un alt grau d’aïllament i estanqueïtat, la qual cosa garanteix una alta eficiència energètica a causa de la molt baixa demanda d’energia necessària per mantenir els espais interiors en situació de temperatura de confort. L’ús d’un material tan noble com la fusta, certificada i produïda en proximitat, es tradueix en una edificació amb molt baixa energia incorporada i baixes emissions de CO₂ en el seu procés constructiu.

4A+A Arquitectura Ambiental Febrer 2018.