Audit for Energy Consumption Reduction (ARCE) for Aula Gastronómica

Emplaçament: Barcelona.
Client: Aula Gastronómica Barcelona.
Any:2014.
Superfície:  110  m2.

Descripció:

El treball consisteix a estudiar, analitzar i disminuir els consums energètics d’un espai destinat a impartir coneixements gastronòmics i vinícoles. L’espai està situat en una finca construïda l’any 1905 i rehabilitada l’any 2005 i disposa de gas natural i electricitat com a fonts d’energia.

Per poder fer aquesta anàlisi, es decideix monitoritzar els consums durant uns mesos, i així poder detectar les possibilitats de rebaixar els consums dels diferents sistemes instal·lats segons els hàbits i usos dels ocupants.

D’altra banda, també s’analitzarà la facturació energètica per poder decidir la baixada de potència contractada i/o canvi de companyia de subministrament, així com el càlcul de la certificació energètica de l’espai educatiu, per veure les possibilitats d’increment en la qualificació obtinguda.

Link:

http://www.aulagastronomica.com