Habitatge bioclimàtic i passiu a Sant Cugat (En construcció)

 

Emplaçament: Sant Cugat, Barcelona.
Client: Arquima
Superficie: 148 m².
Demanda calefacció: 25.16 Kwh/m²/any.
Demanda refrigeración.: 5.92 Kwh/m²/any.
Calificació energètica: A 43,98 Kwh/m²/any. (Casa passiva)
Empresa constructora: Arquima

L’habitatge té qualificació energètica A i està dissenyada amb criteris PassivHaus. Aquest habitatge ha estat concebut a través d’un minuciós estudi del seu volum i de l’optimització de la seva envolupant constructiva amb tancaments i fusteria d’excel·lent qualitat amb un alt grau d’aïllament i estanqueïtat, això garanteix una alta eficiència energètica degut a la molt baixa demanda de energia necessària per a mantenir els espais interiors en situació de temperatura de confort. L’ús d’un material tan noble com la fusta, certificada i produïda en proximitat, es tradueix en una edificació amb molt baixa energia incorporada i baixes emissions de CO₂ en el seu procés constructiu. confortable.

4A+A Arquitectura Ambiental Maig 2019.