Consultoria energética per a un centre de salut CAP a Lleida

AA_CAP_Lleida

L’encàrrec consisteix en una col·laboració per a l’empresa EixVerd amb la finalitat de valorar una sèrie de propostes de millora per reduir la demanda energètica en espais contigus a les façanes aquest i sud de l’edifici del Centri de Asistència Primària CAP 1er de Maig a Lleida.
La redacció d’anàlisi i valoracions de les actuacions necessàries inclouen l’estudi de les següents propostes:

  • Incorporació d’una protecció solar de vegetació caducifòlia en les façanes aquest i sud.
  • Incorporació d’arbustos caducifolis davant del deployé de metall perforat en la façana sud.
  • Restitució total d’espècies vegetals tipus sedum i millora del substrat vegetal en la coberta verda existent.
  • Incorporació de dispositiu de protecció solar exterior téxtil domotizado en façana aquest i sud.

4A+A Arquitectura Ambiental, Setembre 2018